İslam Yusifov adına Çinarlı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Çinarlı kəndi

Telefon: 25-90-6-01

Güllük kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Güllük kəndi

Telefon: 25-46-4-58

Pənah Şəmilov adına Şarıbaş kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Şarıbaş kəndi

Telefon: 25-60-2--08

Qarabaldır kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Qarabaldır kəndi

Telefon: 25-43-2-61

Natiq Heydərov adına Lələpaşa kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Lələpaşa kəndi

Telefon: 25-43-4-05

Fıstıqlı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Fıstıqlı kəndi

Telefon: 25-72-3-04

İbrahim Xasıyev adına Çüdüllü kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Çüdüllü kəndi

Telefon: 25-72-2-19

Şahmərdan Abdullayev adına Əmbərçay kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Əmbərçay kəndi

Telefon: 25-48-3-13

Ayaz Musayev adına Əmircan kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Əmircan kəndi

Telefon: 25-41-2-63

Meşəbaş kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Meşəbaş kəndi

Telefon: 25-69-2-61

Aşağı-Malax kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Aşağı-Malax kəndi

Telefon: 25-68-2-08

İbaxlı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: İbaxlı kəndi

Telefon: 25-67-2-63

Qaradolaq kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Qaradolaq kəndi

Telefon: 044-244-01-52

Ləkit-Kötüklü kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Ləkit-Kötüklü kəndi

Niyaz Hüseynov adına Lələli kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Lələli kəndi

Telefon: 25-65-2-16