Armudlu kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Armudlu kəndi

Uzuntala kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Uzuntala kəndi

Şıxlar kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Şıxlar kəndi

Qazmalar kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Qazmalar kəndi

Amanlı kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Amanlı kəndi

Qındırğa kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Qındırğa kəndi

Tanqıt kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Tanqıt kəndi