Zakir Müslümov adına Qum kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qum kəndi

Telefon: 90-04-01

Ləkit kənd tam orta məktəb

Ünvan: Ləkit kənd

Telefon: 25-49-3-59

Söhrab Vəliyev adına Zərnə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Zərnə kəndi

Telefon: 25-40-3-57

Mirzə Ələkbər Sabir adına Güllük kənd tam orta məktəb

Ünvan: Güllük kəndi

Telefon: 25-46-5-30

Elçin Şahmərdanov adına Tasmalı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Tasmalı kəndi

Telefon: 25-43-4-24

Əmran Cabbaroğlu adına Zəyəm kənd tam orta məktəb

Ünvan: Zəyəm kəndi

Telefon: 25-99-3-95

Səfa Rəhimov adına Qorağan kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qorağan kəndi

Telefon: 25-47-4-02

Almalı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Almalı kəndi

Telefon: 25-44-3-98

İftixar Məmmədov adına Dəymadağlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Dəymadağlı kəndi

Telefon: 25-44-6-33

Rəfael İbrahimov adına Cəlayir kənd tam orta məktəb

Ünvan: Cəlayir kəndi

Telefon: 25-96-3-77

Mehdi Ziyadov adına Qıpçaq kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qıpçaq kəndi

Telefon: 25-45-3-17

Baydarlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Baydarlı kəndi

Telefon: 25-62---2-58

Ağyazı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Ağyazı kəndi

Telefon: 25-71-3-27

Qaratala kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaratala kəndi

Telefon: 25-73-3-27

İngiloy-Kötüklü kənd tam orta məktəb

Ünvan: İngiloy-Kötüklü kəndi

Telefon: 044-244-02-54